CHỈ SỐ CÂN NẶNG CƠ THỂ

Một trong những chỉ số phổ biến trong sử dụng trong y học để xác định tình trạng
thiếu cân, thừa cân, béo phì là chỉ số khối cơ thể BMI
(body mass index).

Công thức tính: BMI = Cân nặng / Bình phương chiều cao
(cân nặng tính bằng kilogram, chiều cao tính bằng mét)

Sau khi đã tính được BMI của bản thân, dựa vào bảng sau để biết được tình trạng cân nặng của cơ thể,
từ đó thiết lập chế độ dinh dưỡng lành mạnh và thói quen rèn luyện thể lực
để kiểm soát cân nặng cơ thể ở mức bình thường

Bảng phân loại tình trạng thiếu cân, thừa cân, béo phì
dựa vào BMI (chỉ số khối cơ thể) theo WHO

Phân loại BMI (kg/m2)
  Tiêu chuẩn cho một số nước châu Á do
thể trạng tự nhiên thấp bé hơn hoặc cho
một số nước có nguy cơ bệnh gia tăng
Tiêu chuẩn chung quốc tế
Thiếu cân <18,5 <18,5
Nghiêm trọng <16 <16
Vừa 16-17 16-17
Nhẹ 17-18,5 17-18,5
Bình thường 18,5-23 18,5-25
Thừa cân >=23 >=25
Tiền béo phì 23-27,5 25-30
Béo phì >=27,5 >=30
Độ I 27,5-32,5 30-35
Độ II 32,5-37,5 35-40
Độ III >=37,5 40